REACh – rejestracja, ocena, dopuszczenie i ograniczenie dystrybucji chemikaliów

Przedsiębiorstwo PICCADILLY czuje się odpowiedzialne za przestrzeganie wymogów „Rozporządzenia o rejestracji, ocenie, dopuszczeniu i ograniczeniu dystrybucji chemikaliów“(REACh), które weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007.

Na tej podstawie, uwzględniając wstępne i pełne rejestracje produktów, zapewniamy, że nasi klienci mogą zostać za naszym pośrednictwem zaopatrzeni w odpowiednie i potrzebne im produkty.

Nasze karty charakterystyki są utrzymywane zawsze w aktualnym stanie oraz zgodne z REACh, częściowo dzięki wsparciu specjalistycznych przedsiębiorstw. Karty charakterystyki, sporządzone wcześniej, zachowują swoją ważność.

Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące produktów PICCADILLY oraz ich zgodności z REACh, prosimy o przesłanie ich na adres e- mail reach@piccadilly-international.de, założony w celu utrzymania kontaktu z klientami i dostawcami, pozwalający na bezpośrednią wymianę informacji w zakresie tematycznym, związanym z naszymi produktami.

Adres

PICCADILLY
Internationaler Handel GmbH

Wipperauer Straße 117
42699 Solingen
Germany

+49 (0) 212-382 330-0

+49 (0) 212-382 330-10

info@piccadilly-international.de