Filozofia

Jako przedsiębiorstwo rodzinne czujemy się zobowiązani do przestrzegania tradycyjnych wartości i przyznajemy się do odpowiedzialności wobec pracowników i partnerów, w szczególności zaś wobec społeczności, do której należymy. Nasi klienci i dostawcy stanowią centrum naszych obserwacji, podobnie jak człowiek i środowisko. To wszystko stanowi o naszych codziennych zabiegach, które mają na celu utrzymanie długotrwałych relacji oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Odpowiedzialne postępowanie z produktami chemicznymi oraz działalność prospołeczna to w naszym mniemaniu nasze główne obowiązki. Do naszej docelowej grupy odbiorców należą zakłady przemysłowe oraz regionalne przedsiębiorstwa handlowe. Nasze dążenie jest ukierunkowane na ciągły wzrost, w tym celu działamy w sposób zorientowany na przychód, ze świadomością ponoszonych kosztów oraz odpowiedzialności społecznej.

W celu utrzymania naszej niezależności w tym samym stopniu angażujemy wysiłki właścicieli, kierownictwa przedsiębiorstwa oraz pracowników. Sukces w naszym rozumieniu to kombinacja zysku, odpowiedzialności oraz integracji społecznej.

Adres

PICCADILLY
Internationaler Handel GmbH

Wipperauer Straße 117
42699 Solingen
Germany

+49 (0) 212-382 330-0

+49 (0) 212-382 330-10

info@piccadilly-international.de